Printevi fotografija za hotel

Hotel Villa Antonina i Arausana, depadanse hotela Punta u Vodicama, dugo su godina bile zapuštene i u jako lošem stanju. 2015. godine su dobile nove vlasnike i novo ruho – preuređene su sobe i okoliš hotela. U sklopu preuređenja su sobama na zidovima trebali i ukrasi. Vlasnici i dizajner su se odlučili da printevima mojih fotografija uljepšaju interijer novih soba i hodnika.

Za hodnike smo izabrali velike kaširane crno-bijele printeve sa dalmatinskim motivima, uokvirene tankim srebrnim okvirom.

Za sobe je ideja bila neobičnija: dugačke naljepnice (u obliku zidnih tapeta) fotografija minimalističkih morskih motiva i panoramskog formata, koje će biti zalijepljene iznad kreveta. Zadatak je bio i jednostavan i kompliciran: kako iz mnoštva fotografija koje imamo izabrati one koje će najbolje odgovarati zadanom formatu, a da istovremeno imaju smisla.

Kako to sve skupa izgleda, možete vidjeti u sljedećoj galeriji: